Beknopte biografie van mgr. André-Mutien Léonard

André-Mutien Léonard is geboren in Jambes (Namen) op 6 mei 1940 als jongste in een gezin met vier zonen, die allemaal diocesane priester zijn geworden.

Na zijn humaniora aan het Collège Notre-Dame de la Paix in Namen werd hij door mgr. André-Marie Charue, de toenmalige bisschop van Namen, naar het Leo XIII Seminarie in Leuven gezonden om er filosofie te studeren. Na het behalen van zijn licentie wijsbegeerte zette hij zijn studies verder aan het Belgisch College in Rome, waar hij in een licentie in de thomistische theologie behaalde.

Priesterwijding in Namen

Na zijn priesterwijding op 19 juli 1964 keerde André-Mutien Léonard terug naar Leuven om er in 1968 een doctoraat in de wijsbegeerte te verwerven. In 1974 promoveerde hij tot magister in de wijsbegeerte met een thesis over de Duitse filosoof Hegel. Nog in datzelfde jaar wordt hij docent aan de Université Catholique de Louvain (UCL). In 1976 wordt hij er benoemd tot hoogleraar. Hij doceert vakken als moraalfilosofie, metafysica en verklaring van hedendaagse schrijvers. Nog eens twee jaar later combineert hij dat professoraat met het presidentschap van het Séminaire Saint-Paul.

In 1980 ontvangt hij de prijs van 'Scriptores Christiani' voor zijn boek met als titel: 'Pensées des Hommes et Foi en Jésus-Christ, pour un discernement intellectuel chrétien' (Gedachten van mensen en geloof in Jezus Christus, voor een christelijk intellectueel onderscheidingsvermogen). Van 1987 tot 1991 is hij lid van de Internationale Theologische Commissie, een adviesorgaan dat verbonden is aan de Congregatie voor de Geloofsleer.

Bisschopswijding

Op 7 februari 1991 wordt André-Mutien Léonard benoemd tot opvolger van mgr. Robert Joseph Mathen als bisschop van Namen. Zijn bisschopswijding vindt plaats op 14 april van datzelfde jaar. Sinds zijn priesterwijding heeft hij een flink gedeelte van zijn tijd en energie geïnvesteerd in jongeren, met daarbij vooral aandacht voor die jongeren die zich voorbereiden op het priesterschap. In zijn bisschopspastoraal hecht hij ontzettend veel belang aan de persoonlijke ontmoeting met alle christenen. Met het oog daarop brengt hij regelmatig pastorale bezoeken aan de dekenaten van zijn uitgestrekte bisdom. Daarnaast probeert hij voldoende tijd te vinden om te studeren en te schrijven. Zijn bibliografie is uitgebreid en kan geconsulteerd worden op de website van het bisdom Namen.

Het Grootseminarie van Namen, dat bestaat uit het Séminaire Notre-Dame en het Séminaire Redemptoris Mater, telt het grootste aantal seminaristen in ons land. Elk jaar ontvangen enkele van hen de priesterwijding. Om de vier jaar begeleidt mgr. Léonard de priesterkandidaten tijdens een uitgebreid bezoek aan Rome.

Mgr. Léonard vindt de christelijke aanwezigheid in de media belangrijk. Naast zijn boeken schrijft hij regelmatig bijdragen en opiniestukken in de pers, op het internet (de eigen website van het bisdom Namen en het intranet voor de pastorale vertegenwoordigers).Hij is regelmatig te horen op de radio, onder meer dankzij de nauwe samenwerking met een lokaal radiostation, via het RCF-netwerk (RCF staat voor Radios Chrétiennes Francophones, met regionale radiostations in Franstalig België en Frankrijk) en RTCB (Radio et Télévision Catholique Belge), dat naast radioprogramma's ook tv-uitzendingen op de openbare Franstalige omroep RTBF verzorgt.

In 1999 werd mgr. Léonard door het Vaticaan uitgenodigd om er de vastenpredicatie te verzorgen voor de leden van de Romeinse Curie.

Sinds september 2004 kan de Naamse bisschop rekenen op de medewerking van een hulpbisschop, mgr. Pierre Warin, die hem bijstaat in zijn apostolische opdracht.

Ontwikkeling & design: T Time