De nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel

"Ik moet toegeven dat de enorme omvang van de taak me enigszins afschrikt, maar het stimuleert mij ook.", liet mgr. André-Mutien Léonard zich op een onbewaakt moment ontvallen toen hij nog bisschop van Namen was.
Het was een paar uur vóór de officiële aankondiging van zijn benoeming aan het hoofd van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Dit moment, tussen twee haakjes, speelde zich af in één van de kantoren waar hij gasten ontvangt. Daar met andere woorden waar zoveel mensen hem de afgelopen negentien jaar zijn komen bezoeken in het bisdom Namen (een bisdom dat de provincies Namen en Luxemburg omvat).

De officiële aankondiging van Rome vond maandagmiddag 18 januari '10 plaats.

Monseigneur Léonard volgt kardinaal Godfried Danneels op als aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Terwijl hij volgende lente zijn 70ste verjaardag viert, is dit een nieuwe start voor deze briljante man. "Ik heb het nooit voor ogen gehouden bisschop, laat staan aartsbisschop te worden. Ik wilde priester worden en, als het even kon, doceren aan de universiteit. Die twee dromen zijn allebei uitgekomen", zegt monseigneur Léonard. "Ik stelde me voor heel mijn carrière aan de universiteit van Louvain-la-Neuve te volbrengen en, waarom niet, voorzitter van het Sint-Paulus seminarie te blijven (nvdr: het Séminaire Saint-Paulis gevestigd in Louvain-la-Neuve). Uiteindelijk aanbelanden in een aartsbisdom als dat van Mechelen-Brussel maakt indruk op me. Tegelijkertijd, maakt het me op slag jonger."

Het aartsbisdom en zijn bewoners leren kennen, zal deel uitmaken van de taak van de nieuwe aartsbisschop. Een werkwijze die hij al hanteert sinds hij aan het hoofd van het bisdom Namen staat. De afgelopen 19 jaar bezocht hij als bisschop het kleinste dorp, bracht hij maanden en maanden door met de parochiepriesters en logeerde hij bij de dekens. Hij wilde zich op die manier volledig onderdompelen in de realiteit van de mensen. De nieuwe aartsbisschop rekent erop zijn pastorale bezoeken te kunnen voortzetten, maar beseft gezien de omvang van zijn nieuwe zending dat een verblijf, zoals in het verleden, van meerdere weken een decanaat niet meer mogelijk sal zijn.

"Ik wil toegankelijk zijn"

In de loop der jaren beseffen we dat we veranderen in onze manier van zijn en denken. Monseigneur Léonard vormt daarop geen uitzondering. "Aanvankelijk was ik een beetje te 'doctoraal' en vandaag is mijn manier van spreken veel meer emotioneel. Tot mijn komst in het bisdom Namen kende ik enkel studenten, jongeren die zich goed in hun vel voelden en zonder al te veel problemen door het leven stapten. In de loop der jaren heb ik gedetineerden, mensen in nood, kinderen, bejaarden, zieken, enz. gesproken. Sommigen zeggen dat ik ontoegankelijk ben, dat denk ik niet. Ik probeer toegankelijk te zijn voor mensen door hen tegemoet te treden. En ik ben van plan zo verder te gaan. "

Ook in zijn manier van communiceren, erkent de nieuwe aartsbisschop te zijn veranderd ... en ten goede. "Doorheen de ervaring leerde ik me voorzichtiger uit te drukken, diplomatischer te zijn, bewuster met de vorm om te gaan. Nog maar een paar jaar geleden was ik onstuimiger. Ik kan nu beter geduld uitoefenen en zaken afwegen. Mijn stijl is nu minder die van een leraar en een beetje meer die van een profeet."

De taal zal geen obstakel zijn voor deze ontmoetingen in de communicatie. Hoewel hijzelf ontkent perfect tweetalig te zijn, mogen we stellen dat mgr. Léonard vloeiend en accentloos Nederlands spreekt. En het zijn Nederlanders die dit zeggen. Mooi compliment. Als echte polyglot - Monseigneur Léonard spreekt zeven talen min of meer vloeiend -, rekent hij erop nog vooruitgang te kunnen boeken en de subtiliteiten en finesses van de taal van Vondel nog beter onder de knie te krijgen.

André-Mutien wordt André-Joseph

Binnen enkele weken zal Monseigneur Léonard het bisdom Namen verlaten. Uiteraard zal hij nog wel eens op bezoek komen, maar, zoals hij zelf preciseert, "eerder uitzonderlijk en indien gerechtvaardigd". In een apart hoekje van zijn geheugen zal hij de prachtige beelden van de landschappen in Gaume, waar hij zo zielsveel van houdt, opslaan

Er zal niettemin altijd een beetje van het bisdom Namen in de bagage van de bisschop blijven zitten. Hij behoudt zijn blazoen met daarop de brug van Jambes en een jachthoorn, symbool voor de bossen in de Luxemburgse Ardennen. Waar hij wel afstand van neemt, dat is zijn tweede voornaam: Mutien. Een naam die hij had gekozen toen hij bisschop van Namen werd. Met die tweede voornaam verwees hij uitdrukkelijk Broeder Mutien de Malonne die meer dan 20 jaar geleden heilig werd verklaard. Ter gelegenheid van het opnemen van nieuwe functie als aartsbisschop van Mechelen-Brussel wilde hij een voornaam waarin alle Belgen zich zouden kunnen terugvinden. Zijn keuze viel op Joseph, de patroonheilige van ons land. Monseigneur André-Mutien Léonard heet vanaf nu dus André-Joseph Léonard.

Christine Bolinne

Ontwikkeling & design: T Time