Wat zal monseigneur Léonard van zijn episcopaat in Namen blijven onthouden?

Een bladzijde wordt omgeslagen, een nieuwe, nog blanco pagina ligt voor. Hoog tijd dus om de balans op te maken. Het is uiteraard onmogelijk om alles wat de afgelopen 19 jaar in het bisdom Namen is gerealiseerd, te onthouden en te behouden. Monseigneur Léonard heeft dus keuzes moeten maken.

De pastorale bezoeken

Monseigneur Léonard heeft drie maal alle parochies van het bisdom bezocht. Met telkens haltes van meerdere dagen om de nodige tijd aan de ontmoetingen te kunnen besteden. Hij bezocht scholen, tehuizen, ziekenhuizen en ontmoette catechisten, vertegenwoordigers van verenigingen en natuurlijk ook de priesters. Als men alle bezoeken zou optellen, dan heeft hij welgeteld tweeëntwintig maanden buitenshuis doorgebracht en dit enkel en alleen al voor de eerste 'ronde' van het bisdom in de eerste vijf jaar van zijn episcopaat ...

De vorming van toekomstige priesters

Tijdens het episcopaat van monseigneur Léonard is het seminarie van Notre-Dame verhuisd. Het seminariehuis verhuisde van Salzinnes om terug te keren naar het centrum van de stad in de gebouwen in de rue du Séminaire. De bisschop is naar eigen zeggen ook tevreden met de bouw van het Studium Notre-Dame, een plaats van studie (filosofie en theologie) voor seminaristen, religieuzen, leken ... Hij lag ook aan de basis van de opening van het Redemptoris Mater Seminarie, het diocesane internationale missionaire seminarie, dat op zijn beurt gevestigd is in Namen.

Welkom, nieuwe gemeenschappen.

"Deze gemeenschappen zijn een bron van vernieuwing. Ze zijn een geschenk van de Heilige Geest", onderstreept monseigneur Léonard. De gemeenschap van de "Béatitudes" en "Tibériade" waren al aanwezig in het bisdom bij zijn aankomst.
Ze kregen het gezelschapvan van de gemeenschappen "Marie-Jeunesse", "Myriam Beth'Lehem" en "Maison Notre-Dame". En dit zijn slechts drie voorbeelden.

Een boek per jaar

"Ik schrijf gemiddeld een boek per jaar. Er zijn basiswerken die, op lange termijn, dienstig kunnen zijn voor de leken, maar net zo goed voor toekomstige priesters. Ik schreef ook enkele pastorale werken. Van deze jaren herinner ik de vele gesprekken die ik heb gehad en ook de conferenties die ik heb gegeven. "

Gezinnen

"Ik bekommer me om het gezin: Ik moedig graag koppels aan die het goed doen, maar ondersteun net zo goed diegenen die zich verlaten of verwaarloosd voelen en mensen die gescheiden of hertrouwd zijn."
Regelmatig draagt de bisschop in zijn bisdom eucharistievieringen op voor ongeboren kinderen, ouders die een kind verloren hebben na een miskraam of abortus en dat gebeurt altijd in een klimaat van respect en hoop.

Ontwikkeling & design: T Time